Blog

दादा_Poem by Binita Mishra

दादा

दादा: भन्ने साहस कहिल्यै आएन, तर तिमी मेरो संसार हौ। म पूर्ण छु तिम्रो साथमा, सुरक्षित छु तिम्रो छायामा, म सतर्क छु तिम्रो बोलीमा, पृथक छु तिम्रो मायामा ।

Read more
×